Program

Program

8:30 – 9:00 příchod do školičky *,volná hra
9:00 – 10:00 hry,povídání,svačina
10:00 – 11:00 procházka,poznávání okolního světa
11:00 – 11:30 hygiena,příprava na oběd
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 12:30 odchod dětí **
12:30 – 13:00 hygiena a příprava na odpočinek
13:00 – 14:30 odpočinek, poslouchání pohádek
14:30 – 15:00 svačinka, odchod dětí
15:00 – 17:30 šikovné ručičky, výuka jazyků, procházka, didaktické hry, zpěv, pohyb ***
17:30 odchod dětí

* – není problém s pozdním příchodem do školky
** – u dopolední docházky
*** – program se přizpůsobuje počasí a dětem

Ve školce pravidelně probíhá:

Pondělí

    • Výtvarný kroužek

Úterý

    • Pohybově-taneční kroužek

Středa

    • Angličtina

Čtvrtek

    • Zpěv,básničky,říkanky

Pátek

  • Logopedie a grafomotorika