Provozní řád

Provozní řád

 • je nutné nahlásit individ.zvláštnosti u dětí: dieta,léky,pohyb.omezení,aj.
 • nepřijímáme do školky nemocné děti (kašel, rýma, atd.)
 • děti si nosí do školky přezůvky a náhradní oblečení (zůstává ve školce v označeném kapsáři)
 • předvídané abscence je třeba hlásit, sms nebo e-mailem
 • vámi vybranou a předem zaplacenou docházku nelze v průběhu měsíce měnit. Tyto změny lze uskutečnit pouze na začátku měsíce vždy před placením na dohodnuté období.
 • vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit docházku dítěte, pokud se u dítěte vyskytnou projevy chování neslučitelné s pobytem v dětském kolektivu a rodiče nebudou ochotni tuto skutečnost řešit s lékařem nebo psychologem. Toto opatření je nutné pro zajištění bezpečnosti a zdravého rozvoje ostatních dětí

ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY

 • odhlásit dítě ze školky v průběhu školního roku je nutné písemně s měsíční výpovědní lhůtou*
 • pokud budete chtít opustit školku dříve, než je měsíční výpovědní lhůta, bude Vám naučtována sankce ve výši 50% Vašeho školného.
 • *výpovědní lhůta začíná běžet 1. dnem následujícího měsíce.

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

 • oběd lze odhlásit do 13hod.na následující den.
 • pokud oběd odhlásíte ráno, máte ho možnost si odebrat v přinesených nádobách.

ADAPTACE

 • Při vstupu do jesliček/školky dbáme na adaptaci. Preferujeme postupné zvykání na kolektiv a nové prostředí. Cena adaptace – viz permanentky.

ZAVŘENO:

 • 1.1.2018 – Nový rok
 • 30.3.2018 – státní svátek
 • 2.4.2018 – Velikonoce
 • 1.5.2018 – státní svátek
 • 8.5.2018 – státní svátek
 • 5.7.2018– státní svátek
 • 6.7.2018 – státní svátek
 • 28.9.2018 – státní svátek
 • 24.12. – 1.1.2019 – Vánoce